Мястото

Нашата кариера е част от местност с живописна природа и забележителни гледки. Прочутият Карлуковски карстов район изобилства от внушителни скални откоси и удивителни пейзажи.

Пещерата Проходна е една от най-известните пещери в България. Естествено осветена от огромните входове и от естествените отвори в тавана. Разположени едно до друго, с еднаква бадемовидна форма, те удивително приличат на огромни очи, които сякаш се взират в посетителите. Неслучайно местното население ги нарича “Очите на Господ”.

Природният феномен – скалата Червеница, емблематичният каньон „Голям дол”, множеството пещери и единственото на Балканския полуостров каменоделско училище, са само част от богатствата на местността, а ние сме горди да ги представим пред Вас!

Свържете се с нас за оферти, поръчки или допълнителна информация.