q1
q2
q3
q4
МЯСТОТО

Нашата кариера е част от местност с живописна природа и забележителни гледки. Прочутият Карлуковски карстов район изобилства от внушителни скални откоси и удивителни пейзажи.

Пещерата Проходна е една от най-известните пещери в България. Естествено осветена от огромните входове и от естествените отвори в тавана. Разположени едно до друго, с еднаква бадемовидна форма, те удивително приличат на огромни очи, които сякаш се взират в посетителите. Неслучайно местното население ги нарича “Очите на Господ”.

Природният феномен – скалата Червеница, емблематичният каньон „Голям дол”, множеството пещери и единственото на Балканския полуостров каменоделско училище, са само част от богатствата на местността, а ние сме горди да ги представим пред Вас!

МЯСТОТО
Божиите очи
Пещерата Проходна
ЛЕГЕНДАТА
КАРИЕРАТА
КОНТАКТИ

София 1612, район Красно село,
ул. Костенец № 12, хале № 7
моб.: +359 898 55 86 84;
+359 895 41 42 42;
факс: +359 2 961 69 93
e-mail: dekor@dekorbg.com

ДЕКОР

Създадена през 1995.

Основна дейност – производство и търговия на продукти с гарантирано високо качество и прецизна обработка на мрамор, гранит, травертин, оникс, пясъчник, варовик и гнайс.
…….

САДАС

Създадена през 2004.

„Садас“ ООД разработва нова кариера за добив на висококачествен бял варовик с търговска марка KUNA BELLA и бежов мрамор KUNA ROMANA от собствено находище в района на с. Кунино, България.
……..